Bilder från Hotel Strandbaden i Falkenberg

Här har vi epoxylagt mosaik i poolerna och klinkat i duschutrymmen och korridorer samt satt marmor i behandlingsrummen.