Renovering av badrum innebär ett störra eller mindre ingrepp i ditt hus. Vi tar hand om hela processen från rivning till färdigställande – och städar efter oss!

Allt våtrumsarbete utförs enligt BKR’s branchregler för våtrum.

byggservice
Badrum
Kök